DMCA – Digital Millennium Copyright Act

AdultGamingRoom (”Företag”) har antagit följande allmänna policy för intrång i upphovsrätten i enlighet med Digital Millennium Copyright Act. Adressen för den utsedda agenten för att motta anmälan om påstådd överträdelse (”Utpekad agent”) listas i slutet av denna policy.

Förfarande för rapportering av upphovsrättsintrång

Om du anser att material eller innehåll som finns på eller tillgängligt via företagets webbplatser eller tjänster bryter mot en upphovsrätt, skicka ett meddelande om intrång i upphovsrätt som innehåller följande information till den utsedda agenten som listas nedan:

  • En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrätten som påstås ha kränkts;
  • Identifiering av verk eller material som kränks;
  • Identifiering av det material som påstås vara kränkande inklusive information om placeringen av det kränkande materialet som upphovsrättsägaren försöker ha tagit bort, med tillräcklig information så att företaget kan hitta och verifiera dess existens;
  • Kontaktinformation om anmälaren inklusive adress, telefonnummer och, om tillgänglig, e-postadress;
  • Ett uttalande om att anmälaren har god tro på att materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och
  • Ett uttalande som görs under straff för skadedom om att den information som lämnas är korrekt och den anmälande parten har rätt att lämna klagomålet på upphovsrättsägarens vägnar.

Vänligen kontakta den utsedda agenten för att få anmälan om påstådd intrång för företaget på adultgamingroom@gmail.com