DMCA – พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิตอล

AdultGamingRoom (“ บริษัท ”) ได้นำนโยบายทั่วไปต่อไปนี้ไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย Digital Millennium Copyright Act ที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดที่ถูกอ้างสิทธิ์ (“ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง”) จะแสดงอยู่ในตอนท้ายของนโยบายนี้

ขั้นตอนการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือเนื้อหาที่อยู่ในหรือเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของ บริษัท ที่ละเมิดลิขสิทธิ์โปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายการด้านล่าง:

  • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
  • การระบุงานหรือวัสดุที่ถูกละเมิด
  • การระบุเนื้อหาที่อ้างว่ามีการละเมิดรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของเนื้อหาที่ละเมิดซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์พยายามลบออกโดยมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้ บริษัท สามารถค้นหาและยืนยันการมีอยู่ของตน
  • ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับตัวแจ้งรวมถึงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลถ้ามี
  • คำแถลงว่าผู้แจ้งนั้นมีความเชื่อโดยสุจริตว่าวัสดุนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย และ
  • คำแถลงที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษสำหรับการเบิกความเท็จว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องและฝ่ายที่ได้รับแจ้งนั้นได้รับอนุญาตให้ทำการร้องเรียนในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

กรุณาติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดที่ถูกอ้างสิทธิ์สำหรับ บริษัท ที่ adultgamingroom@gmail.com