DMCA – Digital Millennium Copyright Act

AdultGamingRoom (“Bedrijf”) heeft het volgende algemene beleid ten aanzien van inbreuk op het auteursrecht aangenomen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act. Het adres van de aangewezen agent om kennisgeving van beweerde inbreuk te ontvangen (“aangewezen agent”) wordt vermeld aan het einde van dit beleid.

Procedure voor het melden van inbreuk op het auteursrecht

Als u van mening bent dat materiaal of inhoud die op of toegankelijk is via de websites of services van het bedrijf inbreuk maakt op een auteursrecht, stuur dan een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar de hieronder genoemde aangewezen agent:

  • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt;
  • Identificatie van werken of materialen waarop inbreuk wordt gemaakt;
  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, inclusief informatie met betrekking tot de locatie van het inbreukmakende materiaal dat de auteursrechthebbende wenst te hebben verwijderd, met voldoende details zodat het bedrijf in staat is het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;
  • Contactinformatie over de kennisgever, waaronder adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;
  • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw van mening is dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
  • Een verklaring afgelegd op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en de kennisgevende partij bevoegd is om de klacht namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen.

Neem contact op met de aangewezen agent om een kennisgeving van beweerde inbreuk voor het bedrijf te ontvangen op adultgamingroom@gmail.com