DMCA – Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası

AdultGamingRoom (“Company”), Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası uyarınca telif hakkı ihlaline ilişkin aşağıdaki genel politikayı benimsemiştir. Hak Talebinde Bulunulan İhlali Bildirimi Alma Atanan Ajanın (“Atanmış Ajan”) adresi bu politikanın sonunda listelenmiştir.

Telif Hakkı İhlali Raporlama Prosedürü

Şirketin web sitelerinde veya hizmetlerinde bulunan veya erişilen materyal veya içeriğin bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen aşağıdaki bilgileri içeren aşağıda belirtilen Özel Ajan’a bir telif hakkı ihlali bildirimi gönderin:

  • İhlal edildiği iddia edilen telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;
  • İhlal edilen eser veya materyallerin tanımlanması;
  • İhlal ettiği iddia edilen materyalin, telif hakkı sahibinin çıkarmaya çalıştığı ihlal edici materyallerin konumu ile ilgili bilgileri içeren ve Şirket’in varlığını bulup doğrulayabilmesi için yeterli ayrıntıyla tanımlanması;
  • Adres, telefon numarası ve varsa e-posta adresi dahil olmak üzere bildirime ilişkin iletişim bilgileri;
  • Bilgilendiricinin, malzemenin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunu tarafından yetkilendirilmediğine inandığına dair bir ifade; ve
  • Alınan bilgilerin doğru olduğuna ve bildirimde bulunan tarafa telif hakkı sahibi adına şikayette bulunma hakkına sahip olduğuna dair herhangi bir ihbar cezası verilir.

Lütfen Talep Edilen İhlalin Bildirileceğini Şirket için adultgamingroom@gmail.com adresinden almak için Belirlenmiş Temsilci ile iletişime geçin.