DMCA – Digital Millennium Copyright Act

AdultGamingRoom („Firma”) przyjął następującą ogólną politykę dotyczącą naruszenia praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act. Adres Wyznaczonego agenta do otrzymywania powiadomień o zgłoszonym naruszeniu („Wyznaczony agent”) znajduje się na końcu niniejszej polityki.

Procedura zgłaszania naruszeń praw autorskich

Jeśli uważasz, że materiały lub treści znajdujące się w witrynach lub usługach Firmy lub dostępne za ich pośrednictwem naruszają prawa autorskie, wyślij zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zawierające następujące informacje do wyznaczonego przedstawiciela wymienionego poniżej:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
  • Identyfikacja naruszonych utworów lub materiałów;
  • Identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawo, w tym informacje dotyczące lokalizacji materiałów naruszających prawo, które właściciel praw autorskich zamierza usunąć, z wystarczającymi szczegółami, aby Firma mogła znaleźć i zweryfikować ich istnienie;
  • Dane kontaktowe zgłaszającego, w tym adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres e-mail;
  • Oświadczenie, że zgłaszający w dobrej wierze uważa, że materiał nie jest autoryzowany przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
  • Oświadczenie złożone pod rygorem krzywoprzysięstwa, że podane informacje są dokładne, a strona zgłaszająca jest upoważniona do złożenia skargi w imieniu właściciela praw autorskich.

Skontaktuj się z wyznaczonym agentem, aby otrzymać powiadomienie o zgłoszonym naruszeniu dla firmy pod adresem adultgamingroom@gmail.com