DMCA – Zakon o autorskim pravima digitalnog tisućljeća

AdultGamingRoom (“tvrtka”) usvojila je sljedeću opću politiku glede kršenja autorskih prava u skladu sa Zakonom o autorskim pravima digitalnog tisućljeća. Na kraju ovog pravila navedena je adresa imenovanog agenta za primanje obavijesti o počinjenom kršenju („imenovani agent“).

Postupak prijavljivanja kršenja autorskih prava

Ako smatrate da materijal ili sadržaj koji se nalazi na ili su dostupni na web-lokacijama ili uslugama tvrtke krše autorska prava, pošaljite obavijest navedenom imenovanom agentu na dolje navedenom popisu:

  • Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika autorskih prava koja su, navodno, prekršena;
  • Identifikacija djela ili materijala koji se krše;
  • Identifikacija materijala za koji se tvrdi da krši, uključujući podatke o lokaciji materijala koji krše autore koji vlasnik autorskog prava želi ukloniti, s dovoljno detalja kako bi Društvo moglo pronaći i provjeriti njegovo postojanje;
  • Podaci za kontakt o prijavitelju, uključujući adresu, telefonski broj i, ako je dostupan, adresu e-pošte;
  • Izjava da podnositelj prijave ima dobru vjeru da materijal nije odobrio vlasnik autorskih prava, njegov zastupnik ili zakon; i
  • Izjava pod kaznom lažne prijave da su navedeni podaci točni i da je podnositeljica prijave ovlaštena podnijeti žalbu u ime vlasnika autorskih prava.

Molimo kontaktirajte imenovanog agenta da biste primili obavijest o kršenju prava za tvrtku na adresu adultgamingroom@gmail.com