DMCA – Закон за авторското право върху цифровото хилядолетие

AdultGamingRoom („Компания“) е приела следната обща политика за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторското право върху цифровото хилядолетие. В края на тази политика е посочен адресът на определения агент за получаване на известие за нарушение на претенция („Определен агент“).

Процедура за подаване на сигнал за нарушаване на авторски права

Ако смятате, че материал или съдържание, пребиваващи на или достъпни чрез уебсайтове или услуги на компанията, нарушават авторски права, моля, изпратете известие за нарушаване на авторски права, съдържащо следната информация на посочения по-долу указан агент:

  • Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право, за което се твърди, че е нарушено;
  • Идентифициране на нарушени произведения или материали;
  • Идентифициране на материалите, за които се твърди, че нарушават, включително информация относно местонахождението на нарушаващите материали, които собственикът на авторските права се стреми да премахне, с достатъчно подробности, така че Компанията да може да намери и провери съществуването си;
  • Информация за контакт на нотификатора, включително адрес, телефонен номер и, ако има такъв, имейл адрес;
  • Изявление, че уведомяващият има добросъвестно убеждение, че материалът не е разрешен от собственика на авторските права, неговия агент или закона; и
  • Изявление, направено под санкция на лъжесвидетелстване, че предоставената информация е точна и уведомяващата страна е упълномощена да подаде жалбата от името на собственика на авторските права.

Моля, свържете се с упълномощения представител, за да получите известие за нарушение на претенции за компания на adultgamingroom@gmail.com