DMCA – Akta Hak Cipta Milenium Digital

AdultGamingRoom (“Syarikat”) telah menerima dasar umum berikut terhadap pelanggaran hak cipta menurut Akta Hak Cipta Milenium Digital. Alamat Ejen yang Dilantik untuk Menerima Pemberitahuan Pelanggaran Dituntut (“Agen Yang Ditetapkan”) disenaraikan pada akhir polisi ini.

Prosedur Pelaporan Pelanggaran Hak Cipta

Sekiranya anda percaya bahawa bahan atau kandungan yang berada pada atau diakses melalui laman web atau perkhidmatan Syarikat yang melanggar hak cipta, sila hantar notis pelanggaran hak cipta yang mengandungi maklumat berikut kepada Agen yang Dilantik yang disenaraikan di bawah:

  • Tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta yang didakwa dilanggar;
  • Pengenalpastian kerja atau bahan yang dilanggar;
  • Pengenalpastian bahan yang dikatakan melanggar termasuk maklumat mengenai lokasi bahan-bahan yang melanggar hak cipta yang bertujuan untuk dihapuskan, dengan butiran yang mencukupi supaya Syarikat dapat mencari dan mengesahkan kewujudannya;
  • Maklumat hubungan mengenai notifier termasuk alamat, nombor telefon dan, jika ada, alamat e-mel;
  • Pernyataan bahawa pemberitahu mempunyai kepercayaan yang baik bahawa materi itu tidak diberi kuasa oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang; dan
  • Pernyataan yang dibuat di bawah penalti sumpah palsu bahawa maklumat yang diberikan adalah tepat dan pihak yang memberi notifikasi diberi kuasa untuk membuat aduan itu bagi pihak pemilik hak cipta.

Sila hubungi Ejen yang Dilantik untuk Menerima Pemberitahuan Pelanggaran Dituntut untuk Syarikat di adultgamingroom@gmail.com