ДМЦА – Закон о ауторским правима дигиталног миленијума

АдултГамингРоом („Компанија“) је усвојио следећу општу политику према кршењу ауторских права у складу са Законом о ауторским правима Дигитални Миленијум. На крају овог правила наведена је адреса именованог агента за примање обавештења о почињеном прекршају („именовани агент“).

Процедура за пријављивање кршења ауторских права

Ако верујете да материјал или садржај који се налази на или је доступан преко веб локација или услуга компаније крши ауторска права, пошаљите обавештење наведеном агенту наведеном у даљем тексту:

  • Физички или електронски потпис особе овлаштене да делује у име власника ауторских права која су, наводно, прекршена;
  • Идентификација радова или материјала који се крше;
  • Идентификација материјала за који се тврди да крши укључујући податке о локацији материјала који крши закон који власник ауторских права жели да уклони, са довољно детаља како би Компанија била способна да нађе и потврди своје постојање;
  • Подаци о контактима подносиоца пријаве, укључујући адресу, телефонски број и, ако је доступан, адресу е-поште;
  • Изјава да подносилац пријаве добро верује да материјал није ауторизовао власник ауторских права, његов агент или закон; и
  • Изјава под кривичном лажом да су наведени подаци тачни и да је страна која је поднела обавештење поднијети жалбу у име власника ауторских права.

Молимо контактирајте овлашћеног агента да бисте добили обавештење о наводном прекршају компаније на адресу adultgamingroom@gmail.com