18 У.С.Ц. 2257 Изјава о усаглашавању евиденционих захтева

Сви визуелни прикази стварних људских бића која врше стварно сексуално експлицитна понашања приказана на овој веб страници су визуелни прикази особа које су најмање 18 година старости настале када су ти визуелни прикази настали.

Сви остали визуелни прикази приказани на овој веб страници изузети су од захтјева за чување евиденције од 18 УС. Одељак 2257 (а) (ц) и 28 Ц.Ф.Р. Део 75, јер су речени визуелни прикази направљени, произведени, произведени, објављени, умножени, репродуковани или поново објављени пре 3. јула 1995., материја садржи само визуелне приказе симулираног сексуално експлицитног понашања, или материја садржи приказе сексуално нејасних голотиња. Власници и оператори ове Веб странице нису увек „примарни произвођачи“ (као што је тај израз дефинисан у 18 одељку 2257 и / или 28 Ц.Ф.Р. 75.1 и следећим документима) било ког од визуелних садржаја на овој веб страници.