18 U.S.C. 2257 Förklaring om överensstämmelse med registreringskrav

Alla visuella föreställningar av faktiska människor som bedriver verkligt sexuellt uttryckligt beteende som visas på denna webbplats är visuella avbildningar av personer som var minst 18 år när dessa visuella avbildningar producerades.

Alla andra visuella föreställningar som visas på denna webbplats är undantagna från kraven för registrering av 18 U.S.C. Avsnitt 2257 a (c) och 28 C.F.R. Del 75 eftersom nämnda visuella avbildningar gjordes, producerades, tillverkades, publicerades, duplikerades, reproducerades eller återutgavs före 3 juli 1995, ämnet innehåller endast visuella avbildningar av simulerat sexuellt uttryckligt beteende, eller ämnet innehåller avbildningar av icke-sexuellt uttryckligt nakenhet. Ägarna och operatörerna av denna webbplats är inte alltid de “primära producenterna” (som den termen definieras i 18 U.S.C. avsnitt 2257 och / eller 28 C.F.R. 75.1 ff.) Av något av det visuella innehållet på denna webbplats.