18 U.S.C. Prohlášení o souladu s požadavky na vedení záznamů 2257

Všechna vizuální zobrazení skutečných lidských bytostí zapojených do skutečného sexuálně explicitního chování zobrazené na této webové stránce jsou vizuální zobrazení osob, které při vytváření těchto vizuálních zobrazení dosáhly věku nejméně 18 let.

Všechna ostatní vizuální zobrazení zobrazená na tomto webu jsou osvobozena od požadavků na vedení záznamů 18 U.S.C. Oddíl 2257 (a) (c) a 28 C.F.R. Část 75, protože uvedená vizuální zobrazení byla vyrobena, vyrobena, vyrobena, publikována, duplikována, reprodukována nebo znovu vydána před 3. červencem 1995, záležitost obsahuje pouze vizuální zobrazení simulovaného sexuálně explicitního chování nebo záležitost obsahuje zobrazení sexuálně explicitního chování nahota. Vlastníci a provozovatelé této webové stránky nejsou vždy „primárními producenty“ (jak je tento pojem definován v 18 U.S.C. oddíle 2257 a / nebo 28 C.F.R. 75.1 a násl.) Jakéhokoli vizuálního obsahu obsaženého na této webové stránce.