18 U.S.C. 2257 Oświadczenie o zgodności z wymogami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji

Wszystkie wizualne przedstawienia faktycznych istot ludzkich zaangażowanych w faktyczne zachowania o charakterze jednoznacznie seksualnym, przedstawione na tej stronie internetowej, są wizualnymi przedstawieniami osób, które miały co najmniej 18 lat, kiedy te obrazy zostały wyprodukowane.

Wszystkie inne przedstawienia wizualne wyświetlane na tej stronie internetowej są zwolnione z wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji określonych w 18 U.S.C. Sekcja 2257 (a) (c) i 28 C.F.R. Część 75, ponieważ wspomniane przedstawienia wizualne zostały wykonane, wyprodukowane, wyprodukowane, opublikowane, powielone, reprodukowane lub ponownie wydane przed 3 lipca 1995 r., Sprawa zawiera tylko wizualne przedstawienia symulowanych zachowań o wyraźnie seksualnym charakterze lub sprawa zawiera przedstawienia o charakterze nieokreślonym seksualnie nagość. Właściciele i operatorzy tej strony internetowej nie zawsze są „głównymi producentami” (jak to pojęcie jest zdefiniowane w 18 sekcji 2257 w USA i / lub 28 C.F.R. 75.1 i nast.) Jakiejkolwiek treści wizualnej zawartej w tej witrynie.