18 U.S.C. 2257 Декларация за съответствие на изискванията за водене на записи

Всички визуални изображения на действителни хора, ангажирани с действително сексуално явно поведение, показани на този уебсайт, са визуални изображения на лица, които са били на възраст поне 18 години, когато тези визуални изображения са били произведени.

Всички други визуални изображения, показани на този уебсайт, са изключени от изискванията за водене на записи от 18 U.S.C. Раздел 2257 (а) (в) и 28 C.F.R. Част 75, тъй като споменатите визуални изображения са направени, произведени, произведени, публикувани, дублирани, възпроизведени или преиздадени преди 3 юли 1995 г., материята съдържа само визуални изображения на симулирано сексуално явно поведение или материята съдържа изображения на несексуално явно голота. Собствениците и операторите на този уебсайт не винаги са „първични продуценти“ (както този термин е дефиниран в 18 американски раздел 2257 и / или 28 C.F.R. 75.1 и сл.) На всяко визуално съдържание, съдържащо се в този уебсайт.