18 U.S.C. 2257 Redegjørelse for journalføringskrav

Alle visuelle skildringer av faktiske mennesker som driver med seksuell eksplisitt oppførsel som vises på dette nettstedet er visuelle skildringer av personer som var minst 18 år da de visuelle skildringene ble produsert.

Alle andre visuelle skildringer som vises på dette nettstedet er unntatt fra kravene til journalføring i 18 U.S.C. Avsnitt 2257 (a) (c) og 28 C.F.R. Del 75 fordi nevnte visuelle skildringer ble laget, produsert, produsert, publisert, duplisert, reprodusert eller gjenutgitt før 3. juli 1995, inneholder saken bare visuelle skildringer av simulert seksuelt eksplisitt oppførsel, eller saken inneholder skildringer av ikke-seksuelt eksplisitt nakenhet. Eierne og operatørene av dette nettstedet er ikke alltid “primærprodusenter” (som det uttrykket er definert i 18 U.S.C. seksjon 2257 og / eller 28 C.F.R. 75.1 ff.) Av noe av det visuelle innholdet på dette nettstedet.