18 U.S.C. Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na uchovávanie záznamov

Všetky vizuálne zobrazenia skutočných ľudských bytostí, ktoré sa zaoberajú skutočným sexuálne explicitným správaním zobrazeným na tejto webovej stránke, sú vizuálne zobrazenia osôb, ktoré pri vytvorení týchto vizuálnych zobrazení dosiahli vek najmenej 18 rokov.

Všetky ostatné vizuálne zobrazenia zobrazené na tejto webovej stránke sú oslobodené od požiadaviek na vedenie záznamov 18 U.S.C. Oddiel 2257 (a) (c) a 28 C.F.R. Časť 75, pretože uvedené vizuálne zobrazenia boli vyrobené, vyrobené, vyrobené, publikované, duplikované, reprodukované alebo opätovne vydané pred 3. júlom 1995, vec obsahuje iba vizuálne zobrazenia simulovaného sexuálne explicitného správania alebo vec obsahuje zobrazenia sexuálne explicitného správania nahota. Vlastníci a prevádzkovatelia tejto webovej stránky nie sú vždy „primárnymi výrobcami“ (ako je tento pojem definovaný v 18 U.S.C. oddiele 2257 a / alebo 28 C.F.R. 75.1 a nasl.) Akéhokoľvek vizuálneho obsahu obsiahnutého na tejto webovej stránke.