Play Now!
Play Now!

این بازی های عجیب و غریب را امتحان کنید که در آن میزان مهارت شما تفاوت بین سقوط یا از دست دادن است.

با استفاده از ماوس و صفحه کلید خود را برای کنترل هر ضربه از خروس خود را تا شخصیت خود را به انفجار تقدیر خود را در سراسر جوانان مجازی humungous.

هر بازی رایگان است، هیچ دانلود یا ثبت نام لازم نیست.